Højtryksnatriumlamper

Højtryksnatriumlamper adskiller sig fra ovennævnte ved at det højere tryk i lampen giver et ikke helt ensfarvet, men stadig gulligt lys. Lysudbyttet er fra ca. 65 til over 100 til vejbelysning.